Si nje librari informacioni te bazuar ne fakte, baza e te dhenave unevotoj.com do te mbuloje aktivitetin e keshillave bashkiake te 11 bashkive kryesore ne Shqiperi, ne tre kategori baze: informacion biografik, financa dhe aktiviteti bashkiak. Keto te dhena do te analizohen, permblidhen dhe publikohen ne Raporte vjetore, te cilat do te prezantohen ne media dhe do te ...          Lexo