Rreth Projektit te Monitorimit

Projekti i monitorimit të gjyqësorit, synon vëzhgimin e punës së tre gjykatave të rëndësishme në vend siç janë Gjykata e Apelit në Tiranë, Gjykata e Shkallës së Parë Rrethi Gjyqësor Shkodër dhe Gjykata e Shkallës së Parë Rrethi Gjyqësor Vlorë.

.:: me shume
Partneret
Ju lutem zgjidhni nje mga Gjykatat per te mesuar me shume rreth indikatorve te monitoruar nga projekti

© copyright
'08 UneVotoj