Treguesit
Rreth Projektit te Monitorimit

Projekti i monitorimit të gjyqësorit, synon vëzhgimin e punës së tre gjykatave të rëndësishme në vend siç janë Gjykata e Apelit në Tiranë, Gjykata e Shkallës së Parë Rrethi Gjyqësor Shkodër dhe Gjykata e Shkallës së Parë Rrethi Gjyqësor Vlorë.

.:: me shume
Partneret
Gjykata e Apelit - Tiranë
Lista e Çështjeve
Nr Çështja Relatori Kategoria Statusi Data Fillimit
443 Neni 306 i Kodit Penal Rrahman - Qinami Penale Ne Proces 13-03-2009
464 Neni 283/1 i Kodit Penal Rrahman - Qinami Penale Ne Proces 13-03-2009
476 Neni 259 i Kodit Penal Rrahman - Qinami Penale Ne Proces 13-03-2009
459 Neni 84,274,25,278/2 i Kodit Penal Seit - Xhoxhaj Penale Ne Proces 13-03-2009
460 Neni 190/1 i Kodit Penal Seit - Xhoxhaj Penale Ne Proces 13-03-2009
461 Njohje vendimi të huaj Seit - Xhoxhaj Penale Ne Proces 13-03-2009
178 Neni 79/a,e, 100/2, 278/2 i Kodit Penal Lefter - Jahaj Penale Ne Proces 13-03-2009
180 Neni 135 i Kodit Penal Lefter - Jahaj Penale Ne Proces 13-03-2009
188 Neni 134/2 i Kodit Penal Lefter - Jahaj Penale Ne Proces 13-03-2009
119 Rivendosje në afat Fatos - Qato Civile Ne Proces 12-03-2009
129 Pavlefshmëri kontratë shitje Fatos - Qato Civile Ne Proces 12-03-2009
132 Shfuqizim akti administrativ Fatos - Qato Civile Ne Proces 12-03-2009
202 Pushim cënimi posedimi Pajtim - Hoxha Civile Ne Proces 12-03-2009
214 Detyrim shpërblim page Pajtim - Hoxha Civile Ne Proces 12-03-2009
219 Kundërshtim akti administrativ Pajtim - Hoxha Civile Ne Proces 12-03-2009
100 Sigurim padie Zamir - Poda Civile Ne Proces 12-03-2009
103 Kundërshtim akti administrativ Zamir - Poda Civile Ne Proces 12-03-2009
147 Ankim kundër refuzimit të shpërblimit Zamir - Poda Civile Ne Proces 12-03-2009
391 Kundërshtim vendimi KSHC Dalip - Bushi Civile Ne Proces 12-03-2009
404 Detyrim shpërblim page Dalip - Bushi Civile Ne Proces 12-03-2009

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66     » 

© copyright
'08 UneVotoj